Open de Bijbel

Johannes 10:41
NBV 41 Veel mensen kwamen naar hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 41 En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version