Open de Bijbel

Johannes 10:40
NBV 40 Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef hij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 40 En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar Johannes eerst doopte; en Hij bleef aldaar.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version