Open de Bijbel

Johannes 10:27
NBV 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version