Open de Bijbel

Johannes 10:23
NBV 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version