Gerelateerd aan Johannes 10:11, 14

Gerelateerd aan Johannes 10:11

Johannes 15:13

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Johannes 10:14

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Jesaja 40:11

Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

1 Johannes 3:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Psalmen 23:1

Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Hebreeën 13:20

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Zacharia 13:7

Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb-spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Ezechiel 34:23

Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

2 Samuel 24:17

Toen David de engel die dood en verderf onder het volk zaaide zag staan, zei hij tegen de HEER: 'Ik ben het die gezondigd heeft; ik ben het die een zonde heeft begaan. Maar deze arme schapen, wat hebben zij misdaan? Hef uw hand toch op tegen mij en mijn familie!'
Gerelateerd aan Johannes 10:11

1 Petrus 5:4

Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

1 Samuel 17:34

'Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, 'antwoordde David. 'Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen,
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Psalmen 80:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm. (80:2) Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Efeze 5:2

en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Mattheüs 20:28

-zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Johannes 10:17

De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Ezechiel 37:24

David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Openbaring 7:17

Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Micha 5:4

(5:3) Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
Gerelateerd aan Johannes 10:11

Jesaja 53:6

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.
1
2
3
Volgende