Open de Bijbel

Johannes 1:9
NBV 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version