Johannes 1:9

NBV

9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.

SV

9Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

KJV

9That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.