Johannes 1:9

SV

9Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

KJV

9That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.