Open de Bijbel

Johannes 1:49
NBV 49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 49 Nathanael zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 49 Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version