Open de Bijbel

Johannes 1:44
NBV 44 Filippus kwam uit Betsa├»da, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 44 Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 44 Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version