Open de Bijbel

Johannes 1:41
NBV 41 Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 41 Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 41 He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version