Open de Bijbel

Johannes 1:40
NBV 40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 40 One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version