Open de Bijbel

Johannes 1:36
NBV 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 36 And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version