Open de Bijbel

Johannes 1:35
NBV 35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 35 Again the next day after John stood, and two of his disciples;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version