Gerelateerd aan Johannes 1:32, 34

Gerelateerd aan Johannes 1:32

Mattheüs 3:16

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.
Gerelateerd aan Johannes 1:32

Markus 1:10

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,
Gerelateerd aan Johannes 1:32

Lukas 3:22

en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Gerelateerd aan Johannes 1:32

Johannes 1:7

Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
Gerelateerd aan Johannes 1:32

Johannes 5:32

maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is.
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Mattheüs 4:3

Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Johannes 1:49

‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Psalmen 89:26

(89:27) Hij zal tot mij roepen: "U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!"
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Psalmen 2:7

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Johannes 19:7

De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Lukas 1:35

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Mattheüs 27:54

Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Hebreeën 1:1

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten,
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Mattheüs 17:5

Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Openbaring 2:18

Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: "Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons:
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Hebreeën 1:5

Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’?
Gerelateerd aan Johannes 1:34

2 Johannes 1:9

Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Johannes 11:27

‘Ja Heer, ‘zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’
Gerelateerd aan Johannes 1:34

Mattheüs 27:43

Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’
1
2
3
Volgende