Open de Bijbel

Johannes 1:21
NBV 21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee, ‘antwoordde hij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version