Open de Bijbel

Johannes 1:19
NBV 19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version