Gerelateerd aan Johannes 1:18

Gerelateerd aan Johannes 1:18

Kolossensen 1:15

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Johannes 6:46

Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft-alleen hij die van God komt, heeft hem gezien.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

1 Johannes 4:12

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Mattheüs 11:27

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

1 Timotheüs 6:16

Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

1 Johannes 4:20

Als iemand zegt: 'Ik heb God lief, 'maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Exodus 33:18

'Laat mij toch uw majesteit zien, 'zei Mozes.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Lukas 10:22

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Deuteronomium 4:12

Toen sprak de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet; er was alleen die stem.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Numeri 12:8

met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?'
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Johannes 14:9

Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
Gerelateerd aan Johannes 1:18

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Johannes 17:26

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Exodus 23:21

Neem je voor hem in acht, gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in mijn naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Jesaja 6:1

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

1 Timotheüs 1:17

Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Johannes 17:6

Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard,
Gerelateerd aan Johannes 1:18

Genesis 48:15

Hij zegende Jozef met deze woorden: ‘De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaak zich richtten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest,
1
2
Volgende