Open de Bijbel

Johannes 1:18
NBV 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version