Gerelateerd aan Johannes 1:13

Gerelateerd aan Johannes 1:13

Jakobus 1:18

Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Johannes 3:9

Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Petrus 1:23

als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Johannes 2:28

Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Johannes 3:5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Korinthe 3:6

Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Filippensen 2:13

want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Johannes 4:7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Johannes 5:4

want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Romeinen 9:7

niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: 'Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.'
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Johannes 3:3

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Romeinen 10:1

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Johannes 5:1

Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Petrus 2:2

en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Romeinen 9:1

Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg:
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Johannes 8:33

Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest-hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’
Gerelateerd aan Johannes 1:13

1 Johannes 5:18

We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.
Gerelateerd aan Johannes 1:13

Genesis 25:22

De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de HEER te rade.
1
2
Volgende