Open de Bijbel

Johannes 1:13
NBV 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version