Open de Bijbel

Johannes 1:12
NBV 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version