Johannes 1:1

SV

1In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

KJV

1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.