Open de Bijbel

Job 7:9
NBV 9 Zoals wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal niet weder opkomen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version