Open de Bijbel

Job 5:9
NBV 9 Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Die grote dingen doet, die men niet doorzoeken kan; wonderen, die men niet tellen kan;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version