Open de Bijbel

Job 42:17
NBV 17 En toen stierf Job, oud en verzadigd van het leven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 En Job stierf, oud en der dagen zat.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 So Job died, being old and full of days.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version