Job 42:10

NBV

10Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.

SV

10En de HEERE wendde de gevangenis van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden; en de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel.

KJV

10And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.