Open de Bijbel

Job 41:26
NBV 26 (41:18) Geen tegen hem getrokken zwaard houdt stand, geen speer, geen lans, geen pijl. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
KJV 26 The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version