Open de Bijbel

Job 4:8
NBV 8 Ik heb gezien: wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Maar gelijk als ik gezien heb: die ondeugd ploegen, en moeite zaaien, maaien dezelve.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the same.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version