Open de Bijbel

Job 37:21
NBV 21 Soms blijft de zon onzichtbaar, terwijl ze achter de wolken straalt, maar daarna komt de wind en blaast de hemel schoon. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 En nu ziet men het licht niet als het helder is in den hemel, als de wind doorgaat, en dien zuivert;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 And now men see not the bright light which is in the clouds: but the wind passeth, and cleanseth them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version