Open de Bijbel

Job 36:15
NBV 15 God redt echter de vertrapten, door ellende, tegenspoed opent hij hun de ogen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Hij zal den ellendige in zijn ellende vrijmaken, en in de onderdrukking zal Hij het voor hunlieder oor openbaren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version