Open de Bijbel

Job 35:10
NBV 10 Maar niet één van hen zegt: "Waar is God, mijn maker, hij die in de nacht mijn krachten herstelt, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 But none saith, Where is God my maker, who giveth songs in the night;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version