Open de Bijbel

Job 34:5
NBV 5 Welnu, Job heeft gezegd: "Ik sta in mijn recht, maar God heeft het mij onthouden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, en God heeft mijn recht weggenomen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version