Open de Bijbel

Job 34:14
NBV 14 Als hij zijn aandacht alleen op zichzelf zou richten en hij zijn geest en adem voor zichzelf zou bewaren, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Indien Hij Zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem zou Hij tot Zich vergaderen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version