Open de Bijbel

Job 33:7
NBV 7 Laat angst voor mij je niet verlammen, mijn hand zal niet zwaar op je drukken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren, en mijn hand zal over u niet zwaar zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version