Open de Bijbel

Job 33:4
NBV 4 De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version