Open de Bijbel

Job 32:1
NBV1 Hierop wisten de drie mannen Job niets meer te antwoorden, omdat hij zichzelf als onschuldig bleef beschouwen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden, dewijl hij in zijn ogen rechtvaardig was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version