Open de Bijbel

Job 31:35
NBV 35 O, wilde er maar iemand luisteren! Ik sta in voor wat ik heb gezegd. Laat nu de Ontzagwekkende antwoord geven, laat mijn tegenstander zijn klacht boekstaven! Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 35 Och, of ik een hadde, die mij hoorde! Zie, mijn oogmerk is, dat de Almachtige mij antwoorde, en dat mijn tegenpartij een boek schrijve.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 35 Oh that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version