Job 28:28

NBV

28En hij sprak tot de mens: 'Ontzag voor de Heer-dat is wijsheid; het kwaad mijden-dat is inzicht.'

SV

28Maar tot den mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des HEEREN is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand.

KJV

28And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.