Open de Bijbel

Job 25:6
NBV 6 Wat vermag dan de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made!' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version