Open de Bijbel

Job 23:10
NBV 10 Maar hij kent de wegen die ik kies; als hij me toetste, zou ik puur als goud zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Doch Hij kent den weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version