Open de Bijbel

Job 2:9
NBV 9 Zijn vrouw zei tegen hem: 'Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Toen zeide zijn huisvrouw tot hem: Houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God, en sterf.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? curse God, and die.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version