Open de Bijbel

Job 2:5
NBV 5 Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version