Open de Bijbel

Job 18:14
NBV 14 Aan de veiligheid van zijn huis ontrukt, wordt hij gevoerd naar de vorst van de verschrikking. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Zijn vertrouwen zal uit zijn tent uitgerukt worden; zulks zal hem doen treden tot den koning der verschrikkingen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version