Open de Bijbel

Job 17:1
NBV1 Mijn geest is vernietigd, mijn levensdag gedoofd, mij wacht het graf. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Mijn geest is verdorven, mijn dagen worden uitgeblust, de graven zijn voor mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version