Open de Bijbel

Job 14:4
NBV 4 Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? Nee, dat kan hij niet! Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet een.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Who can bring a clean thing out of an unclean? not one.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version