Open de Bijbel

Job 14:10
NBV 10 Maar een mens sterft en hij ligt terneer. Hij blaast zijn laatste adem uit-waar is hij dan? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version