Job 12:16-24

SV

16Bij Hem is kracht en wijsheid; Zijns is de dwalende, en die doet dwalen.
17Hij voert de raadsheren beroofd weg, en de rechters maakt Hij uitzinnig,
18Den band der koningen maakt Hij los, en Hij bindt den gordel aan hun lenden.
19Hij voert de oversten beroofd weg, en de machtigen keert Hij om.
20Hij beneemt den getrouwen de spraak, en der ouden oordeel neemt Hij weg.
21Hij giet verachting over de prinsen uit, en Hij verslapt den riem der geweldigen.
22Hij openbaart de diepten uit de duisternis, en des doods schaduwe brengt Hij voort in het licht.
23Hij vermenigvuldigt de volken, en verderft ze; Hij breidt de volken uit, en leidt ze.
24Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg, en doet hen dwalen in het woeste, waar geen weg is.

KJV

16With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his.
17He leadeth counsellors away spoiled, and maketh the judges fools.
18He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.
19He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.
20He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged.
21He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.
22He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.
23He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again.
24He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.