Gerelateerd aan Job 1:21

Gerelateerd aan Job 1:21

Prediker 5:15

(5:14) Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee.
Gerelateerd aan Job 1:21

1 Thessalonicensen 5:18

dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Gerelateerd aan Job 1:21

Efeze 5:20

en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Job 1:21

1 Timotheüs 6:7

Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
Gerelateerd aan Job 1:21

Job 2:10

Maar Job zei tegen haar: 'Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?' Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.
Gerelateerd aan Job 1:21

1 Samuel 2:7

De HEER maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op.
Gerelateerd aan Job 1:21

Jakobus 1:17

elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
Gerelateerd aan Job 1:21

Jesaja 45:7

die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.
Gerelateerd aan Job 1:21

Mattheüs 20:15

Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?”
Gerelateerd aan Job 1:21

Klaagliederen 3:38

Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?
Gerelateerd aan Job 1:21

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Job 1:21

Psalmen 49:17

(49:18) Want bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt hem niet in het graf.
Gerelateerd aan Job 1:21

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Gerelateerd aan Job 1:21

Genesis 45:5

Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.
Gerelateerd aan Job 1:21

Job 1:11

Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.'
Gerelateerd aan Job 1:21

Prediker 5:19

(5:18) Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
Gerelateerd aan Job 1:21

Handelingen 4:28

om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren.
Gerelateerd aan Job 1:21

Psalmen 34:1

Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. (34:2) De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Gerelateerd aan Job 1:21

1 Koningen 12:15

De koning gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. De HEER had dit zo beschikt om in vervulling te laten gaan wat hij bij monde van Achia uit Silo aan Jerobeam, de zoon van Nebat, had voorzegd.
Gerelateerd aan Job 1:21

2 Samuel 16:12

Misschien merkt de HEER mijn ellende op en vergoedt hij me later de vervloeking van vandaag.'
1
2
Volgende