Jesaja 9:5

NBV

5(9:4) Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

SV

5Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

KJV

5For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood; but this shall be with burning and fuel of fire.