Open de Bijbel

Jesaja 65:24
NBV 24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version