Open de Bijbel

Jesaja 59:2
NBV 2 jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version